PROJEKT

Bytové poradenství pro seniory a zdravotně postižené v roce 2022

Autor a realizátor projektu: Sdružení nájemníků ČR, z.s.

Sdružení nájemníků České republiky, z. s.  s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) připravilo projekt, jehož cílem je odborná pomoc seniorům a zdravotně postiženým v ČR v bytové a sociální oblasti.

Odborné poradenství je poskytováno osobně v reg. por. centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Projekt je určen pro seniory a zdravotně postižené a klade si za cíl zejména:

  • zachovat stávající bydlení seniorů a osob zdr. postižených (konkrétně se jedná např. o pomoc při podání žádosti o příspěvek na bydlení, kontrolu vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu apod.)
  • úsporu celkových nákladů za bydlení seniorů a osob zdr. postižených
  • ochránit seniory a osoby zdr. postižené před uzavřením nevýhodných smluv (např. kontrola nájemních smluv a dodatků) 

SON ČR organizuje a pořádá přednášky a besedy v klubech důchodců a seniorů a v organizacích sdružujících seniory nebo osoby zdravotně postižené. V případě zájmu o přednášku či besedu nás neváhejte kontaktovat.

Dále SON ČR spolupracuje i se zahraničními partnery při realizaci zákonů v oblasti bytové a sociální. Je řádným členem Mezinárodní unie nájemníků (IUT International Union of Tenants). Tato organizace sdružuje 92 organizací z celého světa. Od roku 2000 je svým zástupcem zastoupen v řídícím orgánu této organizace – předsednictvem, které má 10 řádných členů (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Francie, Holandsko, Česká republika).

Poradenství je poskytováno osobně v regionálních poradenských centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, tel.: +420 733 604 828, e-mail: info@son.cz.

Předmětem poraden není vypracování písemných podání pro soudy či jiné státní orgány a nenahrazuje zastoupení advokátem.

Zájemcům z cílových skupin budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení. Konzultace jsou bezplatné s možností dobrovolného příspěvku na rozvoj tohoto poradenství /Sdružení nájemníků ČR je povinno financovat 30 % nákladu projektu/.

Zájemci o konzultaci se prokážou dokladem potvrzující příjem starobního či invalidního důchodu, stejně jako jejich případní zmocněnci s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození.