O NÁS

Sdružení nájemníků ČR

Jsme občanské sdružení. Pracujeme na principu lidské solidarity a neziskovosti.

Působíme na celém území České republiky. Jsme zakládajícím členem několika dalších spolků (Sdružení bytových poraden, z.s., Bytové poradenství ČR, z.s., Asociace bytových poraden, z.s), které se zaměřují na bytovou problematiku. Poskytujeme informace v oblasti nájemního, družstevního i vlastnického bydlení.

Od roku 1995 jsme řádnými členy Mezinárodní unie nájemníků/International Union of Tenants. Jsme jedinou organizací ze zemí bývalého RVHP, která má zastoupení v 11- členném vedení této světové organizace nepřetržitě od roku 2000. Jsme také jedinou organizací v ČR zastupující a hájící práva nájemců a uživatelů bytů a domů.

Úzce spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem podpory investic. Máme své zástupce v komisi pro posuzování výstavby nájemních bytů, v redakční radě „Portálu o bydlení“ a pravidelně účastníme jednání Podvýboru pro bytovou politiku poslanecké sněmovny a senátu. Jako partner,  pravidelně jednáme s velkými pronajímateli (např. Heimstaden Czech, CPI, PSN), správci a obcemi. Pomáháme s vyjednáváním smluvních podmínek a šířením etických principů v rámci nájemního bydlení.

Naší hlavní činností je:

 • Poskytujeme právní a jiné odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou osobních, e-mailových či osobních konzultací. V roce 2021 jsme poskytli cca 25 tisíc konzultací, a to zcela zdarma. Naši poradci jsou advokáti s dlouholetou praxí a jiní odborní poradci s praxí v nemovitostech.
 • Organizujeme a budujeme regionální poradenská centra s kontaktními místy na celém území v ČR za účelem poskytování odborných konzultací a konkrétní pomoci pro občany v oblastech bydlení (nájemního, družstevního, vlastnického, problematika vyúčtování služeb, poskytování státní soc. podpory, problematika energií).
 • Pořádáme besedy, školení, semináře, webináře a konference s cílem chránit nájemní vztahy k bytům, vzdělávat občany a pracovníky organizací, které poskytují služby a poradenství v oblasti bydlení (např. správce bytových fondů, realitní makléře, referenty obecních úřadů, zástupce neziskových organizací apod.).
 • Vydáváme brožury a praktické příručky s vybranými ustanoveními právních předpisů.
 • Prosazujeme oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a domů při jednáních s orgány státní správy, (např. úřady práce) samosprávy všech stupňů a s dalšími právními subjekty (např. odborové svazy, seniorské organizace, organizace pro zdravotně postižené občany; spolupráce s těmito orgány a organizacemi.

 

Naším cílem je:

 • Chránit nájemce a uživatele bytů a domů.
 • Šířit osvětu a pomoc občanům v sociální nouzi.
 • Pomáhat s orientací občanů v sociálních dávkách a provádět prevenci před sociálním vyloučením.
 • Provádět kroky vedoucí k udržitelnosti a zajištění dostupného bydlení.
 • Zlepšovat informovanost občanů  ve věcech souvisejících s bydlením.
 • Minimalizovat soudní spory a spory obecně.
 • Účinně využívat, udržovat a budovat naši pozici v mezinárodní organizaci IUT.

Projekt je podporován

Partneři