Právní a odborné poradenství v oblasti bydlení

POMÁHÁME

Uživatelům bytů

 • Poskytujeme právní a jiné odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou osobních, e-mailových a telefonických konzultací.
 • Poskytujeme poradenství ve věcech vzniku, změn a zániku nájemního vztahu.
 • Zkontrolujeme Vám návrh nové nájemní smlouvy, dodatek ke smlouvě, návrh na ukončení nájmu, výpověď z nájmu.
 • Poradíme Vám s výpovědí z nájmu bytu ze strany pronajímatele a seznámíme Vás s postupem jejího zákonného přezkoumání.
 • Poskytujeme poradenství ve věcech zvyšování nájemného a záloh za služby spojených s užíváním bytu, ve věcech jistoty (kauce) a smluvní pokuty.
 • Zkontrolujeme Vám vyúčtování za služby, zda má náležitosti podle zákona č. 67/2013 Sb. a poradíme Vám, jak podat případné námitky.
 • Seznámíme Vás se základními právy a povinnostmi nájemce a pronajímatele.
 • Poradíme Vám, co dělat, když jsou v bytě závady a jak postupovat při uplatnění příslušných nároků.
 • Seznámíme Vás s pojmy běžná údržba a drobná oprava podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které zajišťuje nájemce.
 • Seznámíme Vás s Vašimi zákonnými nároky a s postupem jejich uplatnění u příslušného státního orgánu.
 • Poradíme Vám, jak sepsat základní návrhy a podání v bytových věcech.
 • Poskytujeme poradenství členům bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
 • Poskytujeme základní poradenství ve věcech nájmu prostoru sloužícího podnikání a pachtu.

POMÁHÁME

Majitelům bytových fondů, obcím, pronajímatelům

 • Konzultujeme a připravujeme nájemní smlouvy za účelem zajištění bytových potřebovat nájemce tak, aby odpovídala platným právním předpisům.
 • Informujeme o jednotlivých právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.
 • Seznámíme vás se základními právními předpisy, které se vtahují k problematice bydlení.
 • Jednáme s nájemci s cílem předcházet soudním sporům vzniklých v souvislosti s nájmem (mediace).
 • Pomáháme informovat nájemce o jejich právech a povinnostech s cílem udržet bydlení.
 • Informujeme o povinnostech vztahujících se ke službám spojených s užíváním bytu dle zákona č. 67/2013 Sb. a problematice jejich vyúčtování.
 • Poskytujeme informace o povinnostech pronajímatele v souvislosti s poskytnutím příspěvku na bydlení, jeho součinnosti s nájemcem a úřadem práce.
 • Přinášíme informace o připravovaných legislativních změnách.

Jak naše poradenství funguje?

Právní a odborné poradenství

Zajištujeme právní i jiné odborné poradenství jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Účelem těchto bezplatných konzultací je poskytnutí zákonných informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Tyto bezplatné právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních (advokátních) služeb v plné šíři, jejich účelem je seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.

Poradenství formou osobních konzultací

Poskytování bezplatného poradenství je organizováno i jednotlivými regionálními centry jejichž kontaktní údaje lze nalézt na www.son.cz. Konzultace jsou poskytovány zpravidla na objednání, přičemž délka jedné konzultace nepřesahuje obvykle 20–30 min. Pokud na základě poskytnuté konzultace vyvstane potřeba poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu (např. zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem), seznámí poradce žadatele s dalším vhodným postupem.

E-mailová poradna

Emailová poradna nabízí jednoduché odpovědi s uvedením potřebných základních informací dle právních předpisů ČR, nasměrování na konkrétní právní předpisy a judikaturu soudu, nasměrování na příslušné státní orgány a instituce, návrhy na možné postupy řešení dané problematiky apod. Bezplatná e-mailová poradna není určena k provádění podrobných právních analýz a stanovisek, dále neslouží k rozborům a připomínkování smluv a k sepisování vyjádření k návrhům na zahájení soudních či správních řízení. S ohledem na velké množství e-mailových dotazů doporučujeme uvádět telefonní kontakt, abychom Vám v případně nejasností mohli zavolat a zrychlit tak vyřízení Vašeho dotazu. Pokud je součástí Vašeho e-mailu příloha (smlouva, žaloba, rozsudek apod.), telefonní kontakt uvádějte vždy. V tomto případě můžete být naším poradcem upozorněni, že Váš dotaz přesahuje rámec a možnosti e-mailové poradny a bude Vám nabídnuto jiné vhodné řešení.

Telefonické poradenství

Telefonické poradenství koordinuje a vede poradenské centrum v Praze. Veškeré informace o našich službách získáte na tel.: 733 604 828

Poradenská linka: 605 209 587

Potřebujete poradit?

Nejprve se prosím podívejte do naší poradny, kde najdete videa s řešením pro mnoho situací. Pokud nenajdete řešení pro váš konkrétní problém, kontaktujte nás.

Poradna s nejčastějšími dotazy

Pokud jste ve videoporadně neuspěli, můžete nám ve všední dny mezi 9:00 a 16:00 hodinou zavolat.

Nebo nám prostě popište váš problém a my se vám ozveme

2 + 13 =

Potřebujete poradit?

Nejprve se podívejte do naší poradny, kde najdete videa s řešením pro mnoho situací. Pokud nenajdete řešení pro váš konkrétní problém, kontaktujte nás.

Poradna s nejčastějšími dotazy

Pokud jste ve videoporadně neuspěli, můžete nám ve všední den mezi 9 a 13 hodinou zavolat

Nebo nám prostě popište váš problém a my se vám ozveme

10 + 7 =

Aktuální projekty

Projekt Bytové poradenství pro seniory a zdravotně postižené v roce 2023

s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

cílem tohoto projektu Sdružení nájemníků ČR, z.s. je odborná pomoc seniorům a zdravotně postiženým v ČR v bytové a sociální oblasti

Odborné bytové poradenství (MMR ČR)

s podporou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR ČR)

cílem je metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, spoluorganizování seminářů a školení, provozování regionálních poradenských center a publikační činnost.

Anketa

Váš názor je pro nás důležitý! Poskytli jsme vám naše služby? Vyplňte nám prosím krátký dotázník. Nezabere vám to déle než jednu minutu a nám to pomůže abychom poskytovali co nejlepší služby našim klientům. 

Děkujeme!


Zaregistrujte se u nás

Získáte řadu zajímavých výhod

 

 • Vstup do webového portálu pro registrované uživatele.
 • Vzorové dokumenty.
 • Přednostní termíny konzultací.
 • Rozšířené služby s možností písemných výstupů.
 • Publikaci, Jak bydlet a podnikat v nájmu.
 • Přístup k vybraným soudním rozhodnutím.

Registrovaní uživatelé portálu son.cz

ČMKOS

OS dřevozpracujích odvětví, vodního
a lesního hospodářství

ČMOS civilních zaměstnanců armády

OS ECHO

OS KOVO

OS peněžnictví a pojišťovnictví

OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

OS poštovních telekomunikačních
a novinových služeb

ČMOS pracovníků školství

OS Stavba ČR

OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

OS železničářů

OS zemědělství a výživy

OS UNIOS

OS státních orgánů a organizací

OS pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu

OS dopravy

OS doprava a silničního hospodářství

Partneři