VIDEOPORADNA

Nejčastější dotazy

VIDEOPORADNA

Nejčastější dotazy

V Jakém stavu mám pronajímateli odevzdat byt po skončení nájmu?
Ve kterých případech může pronajímatel vstoupit do bytu nájemce?
Na jak dlouhou dobu přichází nájem na členy nájemcovi domácnosti nebo na dědice po smrti nájemce?
Jaké platby nesmí pronajímatel požadovat po nájemci?

Jaké opravy musí hradit nájemce a jaké pronajímatel?
Do kdy mi musí pronajímatel předložit vyúčtování služeb a co má obsahovat?
Jakým způsobem mi pronajímatel může zvýšit nájemné?
Musím vyklidit byt po skončení sjednané doby nájmu nebo mám nárok na prodloužení smlouvy?
Musím uzavřít novou nájemní smlouvu, pokud se změnil vlastník bytu?

Základní právní dokumenty

Nařízení vlády č. 308_2015 Sb. (drobné opravy, běžná údržba)

Zákon č. 67_2013 Sb. (služby)

Zákon č. 89_2012 Sb., občanský zákoník _ vybraná ustanovení

Důležité odkazy

Příspěvky na bydlení

Doplatek na bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení“

Vládní program pomoci

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

International Union of Tenants (IUT)

Doporučená literatura

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.