VIDEOPORADNA

Nejčastější dotazy

VIDEOPORADNA

Nejčastější dotazy

Jak naše poradenství funguje?

Právní a odborné poradenství

Zajištujeme právní i jiné odborné poradenství jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Účelem těchto bezplatných konzultací je poskytnutí zákonných informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Tyto bezplatné právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních (advokátních) služeb v plné šíři, jejich účelem je seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení.

Poradenství formou osobních konzultací

Poskytování bezplatného poradenství je organizováno i jednotlivými regionálními centry jejichž kontaktní údaje lze nalézt na www.son.cz. Konzultace jsou poskytovány zpravidla na objednání, přičemž délka jedné konzultace nepřesahuje obvykle 20–30 min. Pokud na základě poskytnuté konzultace vyvstane potřeba poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu (např. zastupování v řízení před soudem nebo jiným orgánem), seznámí poradce žadatele s dalším vhodným postupem.

E-mailová poradna

Emailová poradna nabízí jednoduché odpovědi s uvedením potřebných základních informací dle právních předpisů ČR, nasměrování na konkrétní právní předpisy a judikaturu soudu, nasměrování na příslušné státní orgány a instituce, návrhy na možné postupy řešení dané problematiky apod. Bezplatná e-mailová poradna není určena k provádění podrobných právních analýz a stanovisek, dále neslouží k rozborům a připomínkování smluv a k sepisování vyjádření k návrhům na zahájení soudních či správních řízení. S ohledem na velké množství e-mailových dotazů doporučujeme uvádět telefonní kontakt, abychom Vám v případně nejasností mohli zavolat a zrychlit tak vyřízení Vašeho dotazu. Pokud je součástí Vašeho e-mailu příloha (smlouva, žaloba, rozsudek apod.), telefonní kontakt uvádějte vždy. V tomto případě můžete být naším poradcem upozorněni, že Váš dotaz přesahuje rámec a možnosti e-mailové poradny a bude Vám nabídnuto jiné vhodné řešení.

Telefonické poradenství

Telefonické poradenství koordinuje a vede poradenské centrum v Praze. Veškeré informace o našich službách získáte na tel.: 733 604 828

Poradenská linka: 605 209 587

Základní právní dokumenty

Nařízení vlády č. 308_2015 Sb. (drobné opravy, běžná údržba)

Zákon č. 67_2013 Sb. (služby)

Zákon č. 89_2012 Sb., občanský zákoník _ vybraná ustanovení

Důležité odkazy

Příspěvky na bydlení

Doplatek na bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení“

Vládní program pomoci

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

International Union of Tenants (IUT)

Doporučená literatura

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání.