Sdružení nájemníků ČR a společnost Heimstaden dospěly ke shodě ve věci účtování poplatků za zařizovací předměty v bytech

Praha, 23. května 2023 – Společnost Heimstaden Czech s.r.o. vyhověla výzvě Sdružení nájemníků České republiky, z.s. týkající se účtování poplatků za užívání vybraných zařizovacích předmětů v bytech největšího poskytovatele nájemního bydlení v Česku. Sdružení nájemníků s těmito platbami nesouhlasí, Heimstaden je s ohledem na změnu přístupu postupně vyjme ze všech svých nájemních smluv.

Sdružení nájemníků ČR argumentuje tím, že podle ustanovení § 2251 občanského zákoníku pronajímatel nesmí po nájemci požadovat jiná plnění než nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu. „Jsme rádi, že náš podnět zástupci vedení Heimstaden zohlednili a zároveň chápeme, že musí zajistit nejen změny v interních procesech, ale i v provozním softwaru. Úpravy všech nájemních smluv tak proto nelze provést okamžitě“, uvedl předseda Sdružení nájemníků České republiky Milan Taraba.

Společnost Heimstaden se v záležitosti účtování poplatků za zařizovací předměty doposud řídila výkladovým stanoviskem odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z něj vyplývá, že sjednání poplatku za zařizovací předměty v nájemních smlouvách a jeho následné placení není v rozporu se zákonem, a to ani s novým občanským zákoníkem platným od r. 2014. Sdružení nájemníků ČR však považuje obsah stanoviska MMR za nesprávný.

Na účtování poplatků za užívání vybraných zařizovacích předmětů jsou různé právní pohledy, argumenty obou stran byly proto detailně prodiskutovány na společné schůzce. „Účtování uvedených poplatků jsme posoudili z hlediska hodnot společnosti Heimstaden, které ve vztahu k našim klientům uplatňujeme. Proto i přes skutečnost, že aktuálně neexistuje jednoznačná judikatura, která by tuto problematiku s konečnou platností vyřešila, jsme se rozhodli náš stávající přístup změnit,“ řekl generální ředitel české pobočky Heimstaden Jan Rafaj.

K úplnému dořešení celé záležitosti by mělo dojít nejpozději do konce letošního roku. Jednotlivé specifické případy bude společnost Heimstaden řešit se zástupci Sdružení nájemníků ČR individuálně.