Mezinárodní konference IUT (International Union of Tenants)

Ve dnech 19. – 21. 4.  se v Lisabonu (POR) konala Mezinárodní konference IUT (International Union of Tenants), které se zúčastnili i zástupci naší organizace.

Sdružení nájemníků je členem IUT již od roku 2000 spolu s dalšími 49 státy, SON je navíc i v představenstvu této organizace jako jediná země ze střední a východní Evropy.

Vize IUT je taková, že všichni občané mají domov, který si mohou snadno dovolit. Bydlení je základem pro účast všech v naší společnosti. Bezpečné, cenově dostupné a zdravé bydlení je pak předpokladem pro přístup ke vzdělání, zaměstnání a skutečnému sociálnímu zabezpečení. K tomuto cíli pak směřují i aktivity této organizace.

Vystoupení přednášejících byla více než zajímavá. Shoda panovala ve všech oblastech ochrany nájemců a jejich práv.

Jedním z hlavních témat byla také válka na Ukrajině a její dopad na evropské i světové hospodářství. Vysoká inflace se přidala k rostoucím životním nákladům, což je velká výzva zejména pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Tento fakt vede k neustálému zvyšování potřeby odpovídajícího bydlení. Vzhledem k tomu, že rostoucí poptávka není uspokojována stavební činností, přístup k důstojnému a cenově dostupnému bydlení je celosvětově stále obtížnější. V evropském kontextu se tato politika, soustředila kolem energetické bezpečnosti a bezprostřední hrozby energetické chudoby pro velký počet nájemců. Závěry konference jsou takové, že veřejné financování států by se mělo soustředit na veřejné, cenově dostupné, družstevní a sociální bydlení, jakož i na cenově dostupné soukromé nájemní byty. Pokud by na soukromé nájemní byty měly být použity veřejné finanční prostředky, musí tato opatření podléhat zvláštním podmínkám, např. povinným stropům nájemného. Státy by měly také zajistit, aby energetická opatření neměla dopad na nízkopříjmové a zranitelné skupiny obyvatel. Organizace nájemců v jednotlivých státech by měly mít slovo v legislativním procesu týkající se problematiky úpravy nájemného.

Tiskovou zprávu IUT, která obsahuje závěry této světové konference naleznete zde: https://www.iut.nu/news-events/tenant-organisations-issue-joint-statement-at-world-conference-2023/