25. ročník konference „Dynamika proměn bydlení“

Dne 16. 3. se v Ostravě uskutečnil již 25. ročník konference „Dynamika proměn bydlení“, kterou jsme spoluorganizovali a současně jsme poskytli záštitu. Na konferenci, se pravidelně scházejí odborníci z různých oblastí zabývající se bytovou problematikou. I letos tomu nebylo jinak. Úvodní slovo měl odborný garant konference In. Arch. Zdeněk Trefil z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, dále svoji prezentaci představili např. Ing. Hana Pejpalová ze Státního fondu podpory investic, Ing. Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy a další odborníci a zástupci organizací, které se problematikou bydlení zabývají.
Naši organizaci na konferenci reprezentovala paní Mgr. Lenka Veselá, advokátka a místopředsedkyně Sdružení nájemníků ČR, která představila hlavní činnosti našeho spolku a pohovořila o nejčastějších problémech, se kterými se v našich poradnách setkáváme. Kromě toho zmínila fakt, že dostupnost bydlení je v České republice jedna z nejhorších v Evropě a upozornila na skutečnost, že nájemní bydlení nebylo žádnou vládou podporováno na rozdíl od toho vlastnického. Bydlet „ve vlastním“ se stalo standardem, na rozdíl od bydlení v nájmu. Současně zmínila problém řetězení smluv na dobu určitou, kdy je obrana nájemce proti zvyšování nájemného nad rámec zákona prakticky nulová a nulová je i obrana nájemce proti ostatním protiprávním jednáním pronajímatele. Je potřeba, aby se posílila pozice nájemců, kteří chtějí v bytech bydlet dlouhodobě a aby byla přijata závazná cenová mapa nájemného, tak jak tomu je např. v Německu.
Všichni účastníci na konferenci se shodli na tom, že současná situace v oblasti dostupnosti bydlení není dobrá a je třeba, aby se stát více zapojil, a to zejména co se týče podpory obcí, která je v současné době nedostatečná a podpory nájemního bydlení obecně. V tomto ohledu je nutné, aby byly přijaty i změny v legislativě, které by situaci zlepšily.