Nelze snižovat nebo obcházet zákonnou ochranu nájemce/podnájemce tím, že se byt pronajme přes třetí osobu.

Již několik let sledujeme proces, kdy se některé společnosti živí tím, že nabízejí vlastníkům bytů zajištění jejich pronájmu a z něj „garantovaný“ příjem, výběr „dokonalého nájemníka“, zajištění veškerého servisu spojeného s údržbou bytu nebo vyřešení problému s neplatiči. Zatímco tyto společnosti moc dobře vědí, co dělají, neboť je to i smyslem jejich podnikání, u vlastníka bytu nebo jeho uživatele tomu tak být nemusí.

Jak to funguje?

Společnost uzavře s vlastníkem bytu smlouvu o nájmu bytu s tím, že tento byt dál poskytne do podnájmu třetí osobě. Cílem tohoto jednání je obejít donucující ustanovení občanského zákoníku o ochraně nájemce, neboť se má za to, že podnájemce bytu není v tomto případě chráněn stejně jako jeho nájemce. Podnájemní smlouva pak obsahuje řadu ustanovení, která jsou v přímém rozporu se zákonem v neprospěch podnájemce. Společnosti navíc účtují podnájemcům i další poplatky, na které nemají ze zákona nárok naopak je přímo zákonem jejich výběr zakázán (např. poplatek za vystavení podkladů pro příspěvek bydlení, poplatek za změnu osob v domácnosti apod.)

Takový postup je však je však v rozporu se zákonem.

Pokud vlastník bytu pronajme byt právnické osobě za účelem toho, aby jej dále pronajala (a nikoliv, aby jej sama k bydlení užívala, což právnická osoba ani ze své podstaty nemůže) jedná se o zneužití práva a obcházení zákona. Je-li pak obsahem podnájemní smlouvy zajištění bytových potřeb podnájemce, použijí se na tuto smlouvu donucují stanovení občanského zákoníku (tj. ust. § 2235 a násl.) stejně jako u nájemní smlouvy uzavřené za tím samým účelem.

Opět se nám jedna takto uzavřená „podnájemní smlouva“ dostala do ruky, tentokrát od společnosti Desire rent s. r. o., tj. www.dokonalynajemnik.cz a Vy se s jejím obsahem můžete seznámit ZDE. 

Zájemcům o pronájem bytu za takovýchto podmínek rozhodně nedoporučujeme smlouvu podepisovat. Vždy se před podpisem jakékoliv smlouvy poraďte s právníkem.

Vlastníky bytu bychom rádi upozornili na skutečnost, že postup těchto společností není v souladu s právními předpisy ČR a aby tedy i oni sami pečlivě zvažovali, jak se svojí nemovitostí naloží.  Konečné důsledky těchto protiprávních jednání nakonec ponesou sami a jim tedy doporučujeme poradit se s právníkem, než svoji nemovitost přenechají k jakémukoliv užívání jiné osobě.