Co dělat, pokud Vaše příjmy nestačí na pokrytí plateb za užívání bytu?

Současná doba je těžká pro většinu z nás. Někdy zkrátka musí být hůře, aby mohlo být lépe. A lépe určitě bude, jen to chvíli potrvá. Pokud svoji situaci momentálně finančně nezvládáte přesto, že děláte, co můžete, nepanikařte, nepropadejte depresi a hlavně, nestyďte se požádat o pomoc a podporu. Tím, že se zeptáte nebo požádáte okolí, rodinu nebo přátelé o pomoc zvyšujete svoji šanci na úspěch, že Vám bude skutečně poskytnuta o 50 %, jinak je to rovnou 100 % ne. Třeba budete mile překvapeni.

Požádat o finanční pomoc můžete i stát. Jde to i on-line rovnou z domova přes webový portál. Příspěvek na bydlení nepovažujte aktuálně za dávkou jen pro sociálně slabé domácnosti, ale zkrátka jako za cestu, jak můžete získat finanční prostředky od státu na pokrytí zvýšených nákladů na bydlení a energií. Stát Vám finanční prostředky dát může a chce, ale musí vědět kolik Vám má poslat a na jakou adresu či účet.  

Na příspěvek na bydlení má v současné době nárok

  • vlastník bytu,
  • osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena),
  • nájemce bytu
  • podnájemce bytu,
  • pro období roku 2022 a 2023 také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,

jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Veškeré základní informace o nároku na příspěvek lze získat na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Nebudete-li si vědět rady s vyplněním formuláře, neváhejte nás kontaktovat. Buď Vám s vyplněním pomůžeme přímo my nebo Vás navedeme na někoho ve Vašem okolí. K vyřízení Vaší žádosti je příslušné pracoviště úřadu práce v obvodu Vašeho skutečného bydliště. I tam jsou Vám povinni poskytnout všechny potřebné informace.

Jsou i jiné možnosti. Zkuste požádat přímo pronajímatele, zda by se zvýšením nájemného o nějakou dobu posečkal nebo jej zvýšil jen částečně (nikoliv např. o celou výši průměrné roční míry inflace). Vaši žádost zašlete pronajímateli písemně (např. emailem nebo dopisem) a řádně ji zdůvodněte (např. Vaší aktuální finanční či osobní situací). Jste-li řádným a slušným nájemcem a pronajímatel je rozumný a má zájem na dalším trvání nájmu, může Vám s Vaším požadavkem vyjít vstříc. Vždy je třeba přihlédnout k dosud hrazené výši nájemného, lokalitě, osobě pronajímatele i dalším souvislostem a okolnostem souvisejícím s nájmem konkrétního bytu. Při sepisování dopisu se vyhněte výčitkám a negativním emocím spojených např. s konfliktem z minulosti. Buďte slušní, racionální a věcní. S konstrukcí dopisu Vám můžeme pomoci v našich regionálních centrech.

Rozhodně Vám však nedoporučuji pořádat před domem pronajímatele protestní happeningy, demonstrace nebo dokonce nájemné přestat hradit, jak k tomu vyzývají některé nájemnické iniciativy. Předně, žádný pronajímatel za současnou ekonomickou situaci nemůže, dále neplacení nájemného je přímo ze zákona považováno za hrubé porušení povinností nájemce a je zákonným důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Dosáhne-li Váš dluh trojnásobku nájemného a služeb jde o zvlášť závažné porušení zákona, kdy Vám pronajímatel může dát tzv. okamžitou výpověď, tj. výpověď bez výpovědní doby. Dříve nebo později Vás tento dluh na nájemném stejně doběhne, pronajímatel jej může vymáhat soudní cestou, u kterého Vás žádná „iniciativa“ nezachrání ani Vaše dluhy neuhradí.

Moc nás mrzí, když různé skupiny, sdružení a iniciativy třeba i v dobrém úmyslu vyzývají nájemce k protiprávnímu jednání, aniž by si uvědomovaly (zřejmě v důsledku neznalosti právního řádu ČR) důsledky svého jednání.

Pronajímatelé nejsou Ti, kdo má v České republice pravomoc přijímat zákony, ta je svěřena Parlamentu ČR. Proto, chcete-li něco změnit, choďte k volbám a obracejte se s Vašimi požadavky a veškerými dostupnými a legálními prostředky na své poslance a senátory. Pokud nejste spokojeni se zvolenými zástupci, kandidujte sami – začněte třeba ve Vaší obci.

Máte podněty nebo návrhy na zlepšení i s konkrétním řešením bytové situace, neváhejte se s nimi na naši organizaci obrátit.