Od 1. 1. 2024 došlo ke změně u příspěvku na bydlení

Skončilo navýšení normativních nákladů, které vláda schválila pro rok 2022 a 2023 v souvislosti s nárůstem cen energií a pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024 tedy platí nové (snížené) tabulky normativních nákladů. Výpočet příspěvku na bydlení se dále odvíjí od příjmů a skutečných nákladů na bydlení. Důležitým faktorem pro posouzení nároku na dávku je počet členů žijících ve společné domácnosti žadatele, velikost obce či forma bydlení. Snížení normativních nákladů na bydlení může ve výsledku znamenat, že pro některé domácnosti se příspěvek na bydlení sníží, některé domácnosti již nárok na dávku mít nebudou vůbec.

Žadatelé a příjemci příspěvku nově nebudou muset úřadu práce dokládat své náklady na energie; se souhlasem žadatele (příjemce) si úředníci od dodavatelů energií zjistí údaje sami. Od července 2023 již funguje podobně u získávání informací o příjmu – buď jej může žadatel doložit sám anebo dát souhlas, aby si je ÚP zjistil od zaměstnavatele.

I nadále je možné pobírat příspěvek, pokud žadatel žije ve zkolaudovaném rekreačním objektu, kde má trvalý pobyt.

Od prosince 2023 MPSV spustilo možnost žádat o příspěvek na bydlení v klientské zóně JENDA https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Veškeré informace o příspěvku na bydlení lze nalézt na webovém portálu Úřadu práce ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1