Zveřejňujeme výzvu prezidentky IUT (Mezinárodní organizace nájemníků) evropským zákonodárcům „Zelené a energeticky úsporné bydlení musí být dostupné pro všechny“

Prohlášení Mezinárodní unie nájemníků k probíhajícím jednáním EU na trilogu o směrnici o energeticky náročných budovách, 12. října 2023.

Jsme dále než kdy jindy od rovného zacházení s vlastníky, pronajímateli a nájemci na globálních a evropských trzích s bydlením.

Kvůli masivní krizi dostupnosti na trzích s bydlením, umocněnou neustálým poklesem stavební činnosti v sektoru dostupného bydlení, jsou nájemníci tlačeni na hranici své finanční odolnosti.

Podporujeme výzvu EU ke zlepšení energetické účinnosti stávajících budov.

Zákonodárci však musí vzít v úvahu následující:

• Ochrana klimatu neznamená pouze snížení emisí CO2 – jak nyní majitelé nemovitostí naznačují.

• Spravedlivá ochrana klimatu znamená především zvýšení energetické účinnosti, tedy snížení nákladů na vytápění a elektřinu.

IUT proto naléhavě požaduje, aby se zásada neutrality nákladů na bydlení stala ústředním bodem revidované směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)

V 21 evropských zemích lze náklady na renovaci budov přenést přímo na nájemce.

Požadujeme, aby toto zvýšení nájemného bylo kompenzováno úsporou nákladů na energie ve stejné výši a bylo tak docíleno neutrality nákladů na bydlení. Tato zásada musí být ve směrnici o budovách závazná.

Politická debata o „nucených renovacích“ prostřednictvím minimálních norem energetické náročnosti (MEPS) nezachází dostatečně daleko.

Energeticky náročné budovy s nejhoršími výsledky, musí být renovovány. Pro své obyvatele jsou pastí nákladů a hlavním důvodem energetické chudoby a zdravotních problémů.

IUT zdůrazňuje, že jde o úkol pro společnost jako celek.

Stát musí podporovat energeticky efektivní renovaci budov. Pronajímatelé musí využívat těchto dotací, protože veřejné dotace nesmí být přeneseny na nájemné. Tam, kde to pronajímatelé odmítnou učinit, musí být stanoveny stropy pro zvýšení nájemného.

Tyto sociální záruky na ochranu nájemníků s malými a středními příjmy musí být právně zakotveny ve směrnici o energeticky náročných budovách závazným způsobem.

Evropští zákonodárci, spolupráce nájemců je pro přechod k zelené dohodě klíčová. Máte ve svých rukou odpovědnost chránit více než 20 milionů nájemců v Evropě – převezměte tuto odpovědnost společně s nájemci!

Marie Linder, Prezidentka Mezinárodní unie nájemníků