Nájemní smlouvy čekají zásadní změny!

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem spravedlnosti v pondělí 9. 10. 2023  představilo návrhy změn v právních předpisech, které by měly narovnat vztahy mezi nájemci a pronajímateli. Chystá se konec řetězení nájemních smluv na dobu určitou a zrychlení vyklizovacího řízení! Činnost Ministerstva pro místní rozvoj ČR i Ministerstva spravedlnosti ČR velmi vítáme.

Pokud chceme z nájemního bydlení udělat plnohodnotnou formu bydlení, pak nájemce spolu se členy jeho domácnosti nemůže být v neustálé nejistotě, že přesto, že řádně hradí nájemné a plní si své povinnosti ze smlouvy, bude se muset každý rok stěhovat. Je to jeden z hlavních důvodů, proč občané v ČR nepovažují nájem za stabilní formu bydlení tak, jak tomu je např. v sousedním Německu.

Vzhledem k tomu, že se nyní standartně uzavírají nájemní smlouvy na rok, nájemce navíc nemá prakticky žádnou možnost bránit se proti zvyšování nájemného nad rámec zákona. Nulová je i obrana nájemce proti ostatním protiprávním jednáním pronajímatele. Pronajímatel je v dnešní době k nájemci v pozici „ber nebo nech být“. Bohužel, nájemci mají strach, že pokud se ozvou a budou po pronajímateli cokoliv požadovat nebo s něčím nebudou souhlasit, o bydlení přijdou, protože jim pronajímatel zkrátka raději neprodlouží smlouvu.

Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva za účelem bydlení se uzavírá na delší dobu, je rozumným návrhem, aby si nájemce s pronajímatelem vyzkoušeli, jak spolu budou fungovat a první smlouvu tak uzavřeli na dobu určitou. Tato doba by rozhodně neměla být kratší než 1 rok (se změnou bydliště jsou spojeny jednak finanční náklady – např. stěhovací náklady, provize realitní kanceláři, kauce i administrativa spojená se změnou trvalého bydliště, školní docházka dětí apod.)

Souhlasíme s tím, že ruku v ruce musí jít změna právního předpisu, která by pronajímateli umožnila relativně rychlé vyklizení nájemce, který si své povinnosti neplní.

Změna v tomto smyslu nebude mít pouze pozitivní dopad pouze pro pronajímatele, ale i pro ostatní uživatele a nájemce domu. Je třeba si říct, že mnohdy to není pronajímatel, který má problém s nájemcem, který si své povinnosti neplní (nebo něco porušuje, chová se nevhodně, opakovaně dělá hluk v domě apod.), první, kdo si toho všimne a koho takové chování zatěžuje jsou ostatní uživatelé domu, ostatní nájemci, kterým takový soused narušuje jejich bydlení.

Vše je zatím ve stadiu plánů a příprav. Konkrétními návrhy z MMR a MS se budeme dále zabývat a v tomto smyslu s ministerstvy spolupracovat.