Aktuality | Časté dotazy | Nájemní bydlení
31 - 45 z 46
Služební byty
Spor o výši nájemného.
Výpověď z pronajatého bytu a povinnost zajistit náhradní byt
Lze vypovědět nájem bytu bezdůvodně?
Oznamovací povinnost vlastníka bytu
Nájemce má vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory v domě
Předání bytu nájemci
Umístění měřiče na ústředním topení
Vyvložkování komína
Vyúčtování nákladů za teplo
Teplota v bytě
Pronajímatel mění vodoměry
Nájemce má nárok na slevu z nájemného v případě, kdy pronajímatel v domě provádí stavební úpravy
Maximální možná výše kauce
Po dobu běhu výpovědní lhůty je třeba hradit nájemné i služby
31 - 45 z 46