Aktuality
Nájemní smlouva - co nelze vymáhat
22.10.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | Přečteno: 12 100x
Co nelze z nájemní smlouvy právně vymáhat?

Od ledna 2014 je nový občanský zákoník, který upravuje i tzv. zakázané ujednání a to v § 2239 NOZ, kde je ustanoveno:

Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené.

Za nepřiměřené ujednání lze považovat např. odklízení sněhu v zimním období, kdy když např. nájemce se stal invalidním a takovou činnost nemůže vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, pronajímatel se pak nemůže takového závazku v nájemní smlouvy domáhat.

Dalším příkladem je zákaz pronajímatele aby nájemce přijímal návštěvy nebo rodinné příslušníky, coby případné příležitostné nocležníky. I když se to nemusí každému pronajímateli líbit, jde o rozumnou podporu zákonodárců na ochranu práv nájemců.

JUDr. Iveta Golasová

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud