Aktuality
Správce společné věci
18.08.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: JUDr. Iveta Golasová | Přečteno: 9 740x
Náš dům má několik spoluvlastníků, to někdy vedlo k tomu, že jsme u některých úprav museli čekat, než se spolu dohodnou. Bylo to často skoro nemožné, protože se z různých důvodů nedokázali ani sejít, natož dohodnout. Nyní si prý budou moci mezi sebou vyvolit správce, který bude jednat jménem všech. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Správce společné věci je upraven v novém obč. zákoníku v § 1134. Správce má právní postavení příkazníka. Je tedy dle nového obč. zákoníku povinen spoluvlastníkům za správu vyúčtovat svoji práci, tedy správci náleží náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou si může vybrat z výnosů spravované věci.

JUDr. Iveta Golasová, Sdružení nájemníků ČR

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud