Aktuality
Co dál s bytovou politikou v České republice?
25.07.2017 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 623x
Předseda sdružení nájemníků Milan Taraba komentuje současnou vládní koncepci bytové politiky. Jaký je stav a proč je nutné bytovou politiku promýšlet dlouhodobě?

Podle vládního prohlášení a též revidované koncepce bytové politiky mělo dojít ke zvýšení dostupnosti bydlení u nás. Oopak je pravdou.

Například v Praze průměrná cena prodaných bytů meziročně stoupla téměř o 20 % a překročila hranici 70 tisíc korun za m2 s DPH.  V souvislostí s cenou bytů roste značně i nájemné bytů. Průměrná cena tržního nájemného dle tzv. cenových map Asociace realitních kanceláří dosáhla v Praze 317 Kč/m2, v Brně 225Kč/m2 a podobný růst je i v dalších větších městech ČR. Proti skokovému růstu nákladů na bydlení stojí průměrná starobní penze osamělé ženy ve výši 10 087 Kč měsíčně.

Nepodařilo se přijmout zákon o sociálním bydlení, nemáme ani systémovou podporu dostupného bydlení pro mladé domácnosti. V České republice se dlouhodobě upřednostňovalo vlastnické bydlení, a to i v bytových domech, což je v přímém rozporu s praxí ve vyspělejších zemích EU. Je to dáno tím, že náklady nájemního bydlení často převyšují náklady bydlení vlastnického včetně splátek hypotéky (přičemž ti bohatí si mohou odečíst úroky při daňovém přiznání), existencí nelegálního sdílení (airbnb), a též neúměrné jistoty při uzavírání nájemních smluv.

Upravená koncepce bytové politiky státu je do roku 2020. Dle našeho názoru je třeba, aby Koncepce bytové politiky byla minimálně na období do roku 2030.  Velmi nepříznivá je výstavba bytů.

V ČR by bylo třeba ročně dokončovat alespoň 40 tisíc bytů jen k zajištění prosté reprodukce bytového fondu, v Praze alespoň šest tisíc. Skutečnost je však velmi nepříznivá. V roce 2015 bylo v Praze zahajováno 3949 bytů, v roce 2016 jen 1707. V celé České republice se dokončuje ročně cca 26 tisíc bytů, z toho polovina v rodinných domech.

Z toho všeho vyplývá, že je nezbytné přijmout dlouhodobou koncepci bytové politiky v ČR, připravit systémovou a zákonnou podporu dostupného i sociálního bydlení, obnovit výstavbu veřejným sektorem a podporu družstevní bytové výstavby. Součástí koncepce by měla být i jednotnost kompetencí, aby rozpory mezi zainteresovanými rezorty nebránily realizaci záměrů!

Www: http://casopisargument.cz/2017/07/25/co-dal-s-bytovou-politickou-v-cesku/
Další články
MMR ČR podpořilo projekt SON ČR na rok 2018
Závěry z jednání XI. Republikové konference SON ČR
Srdce Havířova ožívá, 1. října zahajuje činnost Centrum Lučina
Kulatý stůl se zástupci politických stran a jejich pohledy na oblast bydlení
Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?