Aktuality
Nájemné plaťte za zesnulého
30.06.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 12 576x
Dobrý den. V současné době probíhá dědické řízení po smrti mojí matky. Na byt, který užívala, si nikdo nečiní nárok. Majitel domu odmítá ale přijmout nájemné, které mu platím, jako dcera svým jménem, do té doby, než bude dědictví uzavřeno, byt vyklizen a předán. Děkuji.

Dobrý den.

Ve vašem případě nepřešla práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, ale na vás jako na nájemcova dědice.

Jako nájemcova dědička můžete nájem vypovědět  s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co jste se dozvěděla o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost. Obdobným způsobem může  vůči Vám postupovat pronajímatel (§ 2283 obč. zák.).

Doporučuji, abyste se s pronajímatelem dohodli a věci si vysvětlili. Nájem bytu můžete ukončit i dohodou, je-li to možné s ohledem na délku dědického řízení či předání bytu. Pokud dohoda není možná, pak musíte nájem bytu vypovědět (viz shora) a až do skončení nájmu, tj. po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, popřípadě až do doby předání bytu, musíte hradit nájemné. V případě, že pronajímatel i nadále bude nájemné odmítat, skládejte je do notářské úschovy a pronajímateli o tom podejte písemné vyrozumění. Může se jednat o notáře, který projednává pozůstalost po zesnulém nájemci.

Nájemcův dědic není povinen zaplatit nájemné za dobu od smrti nájemce do doby, než se dozvěděl o tom, že na něj nájem přešel, neboť po tuto dobu neměl objektivně možnost byt užívat.

S notářem se rovněž dohodněte tak, abyste k datu ukončení nájmu mohla byt vyklidit a předat pronajímateli, z praxe je známo, že některá dědická řízení jsou zdlouhavá a byt pak není možné k datu skončení nájmu vyklidit.

S pozdravem

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud