Aktuality
NA AKTUÁLNÍ OTÁZKY - Mezinárodní konference o sociálních aspektech bydlení
18.04.2008 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 8 275x
odpovídá náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslav Kalous
V únoru se v Praze uskutečnila mezinárodní konference o sociálních aspektech bydlení. Myslíte si, že je vůbec potřeba definovat či určit obsah pojmu sociální bydlení?
Ano. A to, že tento pojem dosud nikdo nevydefinoval, je prostě realita. Když jsem před dvěma lety nastoupil na ministerstvo, zjistil jsem, že existuje v oblasti bydlení 21 druhů podpor, ovšem ne sociálních, v objemu zhruba 22 až 25 miliard korun ročně! Ale obsah pojmu sociální bydlení neexistuje. První věc, kterou podle mého soudu musíme udělat, je vymezit skupiny lidí, kterých se tato podpora či problém týká, a pak hledat formu, jak jim stát může pomoci. Myslím si, že do tohoto segmentu budou určitě patřit senioři, osoby handicapované a lidé, kteří přišli o práci a jejich disponibilní zdroje jsou krátkodobě limitovány. Otázka je jiná ? a tam se v názory liší, jestli podpora státu do této oblasti má mít formu dotace na byt anebo formu adresné sociální dávky.
Kterou formu preferujete?
Jsem přesvědčen o tom, že forma adresné sociální dávky v kombinaci s nějakým limitem standardu je tou správnou cestou. Je také stabilnější cestou,než dotace tzv. ?na cihlu? ? tedy na výstavu jednoho bytu. Považuji za nejdůležitější, aby forma podpory byla co nejstabilnější a zároveň aby odpovídala možnostem české ekonomiky s výhledem horizontu desítek let.
V jakém stadiu je příprava zákona o sociálním bydlení?
Na věcném záměru zákona pracujeme společně s ministerstvem práce a sociálních věcí už rok. Hotový zákon bychom chtěli předložit v roce 2009 tak, aby se jím mohla zabývat ještě tato sněmovna, a doufám, že se nám to podaří.
Nemá každé z ministerstev úplně odlišný náhled na tuto problematiku?
To, že mají různé rezorty různé představy, je naprosto normální. Skoro bych řekl, že je to dobře, protože to skýtá záruku, že výsledek bude racionální a rozumný. V tuto chvíli máme asi šest variant, které budeme na ministerstvu projednávat a následně pak mezirezortně.
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Mezinárodní den nájemníků 2020
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.