dnes je pondělí, 24. října, svátek má: Nina, email: info@son.cz, tel: +420 234 463 343

Mohlo by Vás zajímat

Novinky.cz: Ceny nájmů rostou rychleji než důchody, seniorům hrozí zadlužení

29.09.2016 - Česká republika je v oblasti nájemního bydlení druhou nejdražší zemí Evropské unie. Průměrné náklady na bydlení u nás představují více než čtvrtinu příjmů domácností, u nájemních bytů ve větších městech pak dokonce šplhají nad 40 procent příjmu. Situace je kritická především pro seniory, v nájemních bytech mají často vyšší náklady než příjmy


Náklady na bydlení jsou v České republice druhé nejvyšší v Evropské unii (EU). Vyplývá to z údajů Sdružení nájemníků ČR. „Vyšší náklady na bydlení mají pouze v Dánsku. Tam je ale jiný spotřební...

[celý článek...]

Nájemné se hradí předem

12.09.2016 - Dobrý den. Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné ve výši 12 000 Kč, ale není tu uvedeno, za jaké období a do kdy mám nájemné uhradit. Můžete mi poradit, jak se mám zachovat? Děkuji.


Dobrý den. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uvádí, že není-li v nájemní smlouvě ujednáno jinak, má se za to, že se jedná o nájemné za jeden měsíc. Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc...

[celý článek...]

Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá

01.09.2016 - Správcovská firma nám naúčtovala nedoplatky za služby za tři roky zpětně. Teprve v letošním roce nám zaslala vyúčtování služeb z roku 2013. Je to možné?


Dobrý den, Postup správcovské firmy sice není v souladu s tehdejší ani nynější právní úpravou. Vyúčtování záloh za služby je třeba provést vždy za kalendářní rok a doručit nájemci nejpozději...

[celý článek...]

Služby a trvalý pobyt

15.08.2016 - Syn se z bytu odstěhoval, nevím kam a vůbec nic o něm nevím. V bytě má nadále trvalý pobyt. Požádala jsem pronajímatele o úpravu placení záloh za služby. Tento však odmítl s odůvodněním, že syn zde má nadále trvalé bydliště. Co mám dělat?


Dobrý den, podle § 2273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník máte jako nájemce tzv. oznamovací povinnost o snížení počtu členů vaší domácnosti.  Od počtu osob bydlících v bytě se odvíjí výše záloh...

[celý článek...]

O vyklizení bytu rozhoduje soud

19.07.2016 - Dobrý den, na základě vašich předchozích odpovědí a v souladu s občanským zákoníkem jsem svého nájemce neplatiče nejdříve písemně vyzval k úhradě nájemného a služeb, kde jsem uvedl kolik doplatit, za co, celkové částky, výzvu na odstranění závadného chování a protiprávního stavu, požadovaný termín úhrady , na jaké číslo účtu platbu zaslat.


V případě, že nájemce na výzvu nebude reagovat, nájemné a služby v požadovaném termínu neuhradí, doručím doporučeně s dodejkou nájemci výpověď z nájmu bytu a to se všemi náležitostmi...

[celý článek...]

Hlavní zpravodajství

Novinky.cz: Ceny nájmů rostou rychleji než důchody, seniorům hrozí zadlužení
29.09.2016 | Infoservis SON | Bytová politika

Česká republika je v oblasti nájemního bydlení druhou nejdražší zemí Evropské unie. Průměrné náklady na bydlení u nás představují více než čtvrtinu příjmů domácností, u nájemních bytů ve větších městech pak dokonce šplhají nad 40 procent příjmu. Situace...
[celý článek]

Nájemné se hradí předem
12.09.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Dobrý den. Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné ve výši 12 000 Kč, ale není tu uvedeno, za jaké období a do kdy mám nájemné uhradit. Můžete mi poradit, jak se mám zachovat? Děkuji.
[celý článek]

Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
01.09.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Správcovská firma nám naúčtovala nedoplatky za služby za tři roky zpětně. Teprve v letošním roce nám zaslala vyúčtování služeb z roku 2013. Je to možné?
[celý článek]

Akademie pro bytové domy startuje již po třetí- tentokrát i v regionech mimo Prahu
23.08.2016 | Infoservis SON | Bytová politika

Podzimní cyklus seminářů Akademie pro bytové domy, určených pro statutární zástupce i pro členy družstev a SVJ, má již vypsaná témata i termíny seminářů. Zajímavé informace z oblasti práva, bydlení a užívání bytových domů na podzim přivezeme i do regionů...
[celý článek]

Sdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!
16.08.2016 | Infoservis SON | Bytová politika

DoporučujemeSdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!
[celý článek]

Služby a trvalý pobyt
15.08.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Syn se z bytu odstěhoval, nevím kam a vůbec nic o něm nevím. V bytě má nadále trvalý pobyt. Požádala jsem pronajímatele o úpravu placení záloh za služby. Tento však odmítl s odůvodněním, že syn zde má nadále trvalé bydliště. Co mám dělat?
[celý článek]

Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto roku
02.08.2016 | Infoservis SON | Bytová politika

MMR ČR jednalo s MPSV ČR o sociálním bydlení - návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto roku. Jeho tvorbu doposud částečně zdržovaly i kompetenční spory. Resorty se na jednání dohodly, že zákon se předloží vládě společně...
[celý článek]

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení místních samospráv se dohodly........
01.08.2016 | Z tisku | Bytová politika

MPSV a Sdružení místních samospráv se dohodly na užší spolupráci.
[celý článek]

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří vznik komunitních center
01.08.2016 | Z tisku | Bytová politika

MMR ČR vyhlásilo nové výzvy v integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center na principu nájemního bydlení.
[celý článek]

O vyklizení bytu rozhoduje soud
19.07.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Dobrý den, na základě vašich předchozích odpovědí a v souladu s občanským zákoníkem jsem svého nájemce neplatiče nejdříve písemně vyzval k úhradě nájemného a služeb, kde jsem uvedl kolik doplatit, za co, celkové částky, výzvu na odstranění závadného chování...
[celý článek]

...

Informace z tisková konference SON ze dne 25. 8. 2015

Praha - Konference se kromě předsedy Sdružení nájemníků ČR Milana Taraby zúčastnil jako host i předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh. Oba též po úvodních slovech odpovídali zástup...

Konference SON ČR v Poslanecké sněmovně PČR

Dne 19. března 2015 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečníla konference na téma - Zkušenosti s uplatňováním nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích /by...

Sdružení nájemníků ČR bylo oceněno značkou CZECH MADE za služby

V rámci akcí listopadu – měsíce kvality v ČR se uskutečnil v Národním domě na Vinohradech dne 11.11.2014 večer spojený s předáváním nových ocenění Programu Česká kvalita pod záštitou prezidenta republ...

Mezinárodní časopis Global Tenant uveřejnil článek o SON ČR

Milan Taraba, předseda SON ČR, připravil úvodník pro mezinárodní časopis Global Tenant. Tento časopis je zaměřen na propagaci nájemního bydlení v celém světě. V článku je zmíněn vývoj Sdružení nájemní...

VIDEO: Zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků (IUT) ve dnech 25.- 26.4.2014 v Praze

V Praze se uskutečnilo výše uvedení zasedání za účasti prezidenta Svena Bergenstrahleho, viceprezidentů IUT Jana Lauriera a Richarda Hewgilla, generálního tajemníka Magnuse Hammara, vedoucí Stálého ...

Rada seniorů ČR jednala s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem

V pondělí dne 24. března 2014 jednala delegace Rady seniorů ČR s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem....

XIX. kongres Mezinárodní unie nájemníků

Ve dnech 25. – 27. 10. 2013 se v polském Krakově uskutečnil XIX. Kongres Mezinárodní unie nájemníků – International Union of Tenants. Zúčastnilo se ho 122 delegátů z 29 zemí z celého světa, které přij...

Náklady na bydlení zatěžují domácnosti - tisková konference SON ČR

Shodný náhled na současnou situaci v nájemním bydlení a na ty části nového občanského zákoníku (OZ), které se touto problematikou zabývají, mají předseda Sdružení nájemníků ČR (SON) Milan Taraba a stí...

Zástupci nájemníků se sešli v Ústí nad Labem

Představitele Sdružení nájemníků z České republiky a z Drážďan přijala náměstkyně primátora Ústí nad Labem Zuzana Kailová.Delegaci Sdružení nájemníků z Drážďan vedl předseda Peter Bartels, Sdružení ná...

VIDEO: Požadavek na státní pomoc Moravskoslezskému kraji

Praha - Tisková konference Sdružení nájemníků ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu....

Zpravodajství dle rubrik

Infoservis SON
Novinky.cz: Ceny nájmů rostou rychleji než důchody, seniorům hrozí zadlužení

Česká republika je v oblasti nájemního bydlení druhou nejdražší zemí Evropské unie. Průměrné náklady na bydlení u nás představují více než čtvrtinu příjmů...

Akademie pro bytové domy startuje již po třetí- tentokrát i v regionech mimo Prahu

Podzimní cyklus seminářů Akademie pro bytové domy, určených pro statutární zástupce i pro členy družstev a SVJ, má již vypsaná témata i termíny seminářů....

Sdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!

DoporučujemeSdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!

Časté dotazy
Nájemné se hradí předem

Dobrý den. Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné ve výši 12 000 Kč, ale není tu uvedeno, za jaké období...

Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá

Správcovská firma nám naúčtovala nedoplatky za služby za tři roky zpětně. Teprve v letošním roce nám zaslala vyúčtování služeb z roku 2013. Je to možné?

Služby a trvalý pobyt

Syn se z bytu odstěhoval, nevím kam a vůbec nic o něm nevím. V bytě má nadále trvalý pobyt. Požádala jsem pronajímatele o úpravu placení záloh za služby....

Z tisku
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení místních samospráv se dohodly........

MPSV a Sdružení místních samospráv se dohodly na užší spolupráci.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří vznik komunitních center

MMR ČR vyhlásilo nové výzvy v integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center na principu nájemního bydlení.

K budoucnosti bytové politiky v ČR

Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba se sešel 23. 6. 2016 v rámci delegace Rady seniorů ČR s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministryní práce...

Ostatní
Jak nejlépe a dostupně bydlet?

Z mnoha různých možností bydlení mi jde o zajištění této základní životní potřeby co nejlevněji, nejjednodušeji a na slušné úrovni. Tedy nikoli v jeskyni...

Setkání nájemníků MO SON-Ústecko

Dne 2.2.2011 se uskutečnila beseda s nájemníky bytů CPI, kterou pořádalo Sdružení nájemníků ČR (dále jen SON) na místní i republikové úrovni. Zúčastnilo...

Otevřený dopis konferenci SON o nájemném...

Vynechávám oslovení. Slovo Vážení bych použil, kdybych měl jistotu, že konference dospěje k závěru, že je nezbytně nutno do 1. července letošního roku...

Nejčtenější / Nejnovější články

Rychlá navigace

Video

Ke stažení

31.03.2016SFRB - Zpravodaj o bydlení
06.03.2016Nové parametry pro navrhování ETICS
06.03.2016Baumit - pro Vaši fasádu

Hlavní dokumenty

13.05.2016Nové stanovy SON ČR 2016
25.09.2013Zápis z jednání legislativně právní komise SON ČR 09/2013
24.09.2013Zápis z jednání legislativně právní komise SON ČR 08/2013

Odkazy