dnes je čtvrtek, 17. dubna, svátek má: Rudolf, email: son@cmkos.cz, tel: +420 234 463 343

Mohlo by Vás zajímat

Běžná údržba a drobné opravy bytu

14.04.2014 - Bude muset (podle nového občanského zákoníku) nájemce stále na své náklady provádět běžnou údržbu bytu a zajišťovat drobné opravy? Nebo vše již bude muset zajišťovat pronajímatel?


Nájemce stále bude mít povinnost provádět na své náklady běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ. Novým občanským zákoníkem však...

[celý článek...]

Služební byty

07.04.2014 - Chtěla bych se informovat, jakým způsobem jsou upraveny v novém občanském zákoníku služební byty? Pracuji ve školství a můj zaměstnavatel mi takový byt nabízí, nevím jaká práva či povinnosti z toho pro mě plynou.


Je-li dle ust. § 2297 nájem bytu ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce služebního bytu...

[celý článek...]

Rada seniorů ČR jednala s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem

01.04.2014 - V pondělí dne 24. března 2014 jednala delegace Rady seniorů ČR s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem.


Dohodli se na obnovení valorizace důchodů, vrácení daňových benefitům seniorům a projednali téže otázky, které se týkají komplexně sociálního bydlení. Závěry jednání prezentoval Milan Taraba v...

[celý článek...]

Spor o výši nájemného.

31.03.2014 - Dostal jsem se s pronajímatelem do sporu o výši nájemného z bytu. Dosud mu nájemné v jím určené výši z opatrnosti hradím, ale domnívám se, že na něj nemá právo. Mám ale strach z toho, že pokud mu co chce nezaplatím, dá mi výpověd z nájmu bytu. Můžu v této situaci něco dělat?


Nový občanský zákoník upravuje tuto věc v ustanovení § 2253 a to tak, že nedohodnou-li se strany na dlužném nájemném, nelze nájem bytu vypovědět pro nezaplacení nájemného, uloží-li nájemce dlužné nájemné,...

[celý článek...]

Výpověď z pronajatého bytu a povinnost zajistit náhradní byt

25.03.2014 - Jsme důchodci, máme pronajatý byt k němuž máme dekret na dobu neurčitou a majitel našeho domu nám ústně oznámil, že příští rok bude byt potřebovat pro svého syna, který hodlá založit vlastní rodinu. Může nám nájem vypovědět a je povinen nám zajistit náhradní byt?


Podle ustanovení § 2288 odst. 2) NOZ  může nájem na dobu neurčitou pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá...

[celý článek...]

Hlavní zpravodajství

Ze zasedání v krajských konferencí SON
17.04.2014 | Infoservis SON | Bytová politika

Za účasti předsedy nájemníků ČR Ing. Milana Taraby se uskutečnily jako každoročně krajské konference.
[celý článek]

Výkonný výbor IUT /Světová organizace nájemníků/ po létech opět v Praze
17.04.2014 | Infoservis SON | Bytová politika

Ve dnech 25. – 26. 4. 2014 se sejde v Praze Výkonný výbor Mezinárodní unie nájemníků, který tvoří zástupci 15-ti nejdůležitějších organizací nájemníků z celého světa. Sdružení nájemníků ČR je jedinou organizací ze zemí bývalé RVHP, která má ve zmíněném...
[celý článek]

Běžná údržba a drobné opravy bytu
14.04.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Bude muset (podle nového občanského zákoníku) nájemce stále na své náklady provádět běžnou údržbu bytu a zajišťovat drobné opravy? Nebo vše již bude muset zajišťovat pronajímatel?
[celý článek]

Služební byty
07.04.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Chtěla bych se informovat, jakým způsobem jsou upraveny v novém občanském zákoníku služební byty? Pracuji ve školství a můj zaměstnavatel mi takový byt nabízí, nevím jaká práva či povinnosti z toho pro mě plynou.
[celý článek]

Rada seniorů ČR jednala s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem
01.04.2014 | Infoservis SON | Bytová politika

V pondělí dne 24. března 2014 jednala delegace Rady seniorů ČR s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem.
[celý článek]

Spor o výši nájemného.
31.03.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Dostal jsem se s pronajímatelem do sporu o výši nájemného z bytu. Dosud mu nájemné v jím určené výši z opatrnosti hradím, ale domnívám se, že na něj nemá právo. Mám ale strach z toho, že pokud mu co chce nezaplatím, dá mi výpověd z nájmu bytu. Můžu v...
[celý článek]

Výpověď z pronajatého bytu a povinnost zajistit náhradní byt
25.03.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Jsme důchodci, máme pronajatý byt k němuž máme dekret na dobu neurčitou a majitel našeho domu nám ústně oznámil, že příští rok bude byt potřebovat pro svého syna, který hodlá založit vlastní rodinu. Může nám nájem vypovědět a je povinen nám zajistit náhradní...
[celý článek]

Lze vypovědět nájem bytu bezdůvodně?
19.03.2014 | Časté dotazy | Nájemní bydlení

Slyšel jsem, že údajně je v novém občanském zákoníku uvedeno, že pronajímatel bytu může dát nájemci výpověď z nájmu bytu bez udání důvodu. Je to pravda a jak se nájemce bránit? Děkuji.
[celý článek]

VIDEO: Brífink SON ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení
11.03.2014 | Infoservis SON | Bytová politika

Praha - Tisková konference Sdružení nájemníků ČR (SON) v pondělí 10. března 2014 byla věnována otazníkům kolem návrhu zákona o sociálním bydlení.
[celý článek]

SVJ není vlastníkem domu
10.03.2014 | Časté dotazy | Společenství vlastníků jednotek

Dobrý den, potřebuji od Vás poradit ve věci přihlášených osob s trvalým bydlištěm. u nás v domě, kde vzniklo společenství vlastníků. Byl jsem ve volební komisi a tam jsem se setkal na seznamu se jménem občana, který vůbec v našem domě nebydlí. Byl jsem...
[celý článek]

...

Rada seniorů ČR jednala s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem

V pondělí dne 24. března 2014 jednala delegace Rady seniorů ČR s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem....

XIX. kongres Mezinárodní unie nájemníků

Ve dnech 25. – 27. 10. 2013 se v polském Krakově uskutečnil XIX. Kongres Mezinárodní unie nájemníků – International Union of Tenants. Zúčastnilo se ho 122 delegátů z 29 zemí z celého světa, které přij...

Náklady na bydlení zatěžují domácnosti - tisková konference SON ČR

Shodný náhled na současnou situaci v nájemním bydlení a na ty části nového občanského zákoníku (OZ), které se touto problematikou zabývají, mají předseda Sdružení nájemníků ČR (SON) Milan Taraba a stí...

Zástupci nájemníků se sešli v Ústí nad Labem

Představitele Sdružení nájemníků z České republiky a z Drážďan přijala náměstkyně primátora Ústí nad Labem Zuzana Kailová.Delegaci Sdružení nájemníků z Drážďan vedl předseda Peter Bartels, Sdružení ná...

VIDEO: Požadavek na státní pomoc Moravskoslezskému kraji

Praha - Tisková konference Sdružení nájemníků ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu....

Deutscher Mietertag (Německý den nájemníků) 2013 v Mnichově

Ve dnech 23. – 25. Května 2013 se delegace Sdružení nájemníků ČR zúčastnila celoněmeckého dne nájemníků, které ve spolupráci s veřejnou správou připravil Deutsche Mieterbund (Německá unie nájemníků). ...

Zpravodajství dle rubrik

Infoservis SON
Ze zasedání v krajských konferencí SON

Za účasti předsedy nájemníků ČR Ing. Milana Taraby se uskutečnily jako každoročně krajské konference.

Výkonný výbor IUT /Světová organizace nájemníků/ po létech opět v Praze

Ve dnech 25. – 26. 4. 2014 se sejde v Praze Výkonný výbor Mezinárodní unie nájemníků, který tvoří zástupci 15-ti nejdůležitějších organizací nájemníků...

Rada seniorů ČR jednala s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem

V pondělí dne 24. března 2014 jednala delegace Rady seniorů ČR s místopředsedou vlády Ing. Andrejem Babišem.

VIDEO: Brífink SON ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení

Praha - Tisková konference Sdružení nájemníků ČR (SON) v pondělí 10. března 2014 byla věnována otazníkům kolem návrhu zákona o sociálním bydlení.

Časté dotazy
Běžná údržba a drobné opravy bytu

Bude muset (podle nového občanského zákoníku) nájemce stále na své náklady provádět běžnou údržbu bytu a zajišťovat drobné opravy? Nebo vše již bude muset...

Služební byty

Chtěla bych se informovat, jakým způsobem jsou upraveny v novém občanském zákoníku služební byty? Pracuji ve školství a můj zaměstnavatel mi takový byt...

Spor o výši nájemného.

Dostal jsem se s pronajímatelem do sporu o výši nájemného z bytu. Dosud mu nájemné v jím určené výši z opatrnosti hradím, ale domnívám se, že na něj nemá...

Výpověď z pronajatého bytu a povinnost zajistit náhradní byt

Jsme důchodci, máme pronajatý byt k němuž máme dekret na dobu neurčitou a majitel našeho domu nám ústně oznámil, že příští rok bude byt potřebovat pro...

Z tisku
Náklady na bydlení zatěžují domácnosti - tisková konference SON ČR

Shodný náhled na současnou situaci v nájemním bydlení a na ty části nového občanského zákoníku (OZ), které se touto problematikou zabývají, mají předseda...

Představitelé Sdružení nájemníků ČR v Krnově

Na pozvání starostky města Krnova Mgr. Aleny Krušinové se předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba a místopředseda Jan Vozárik zúčastnili ve čtvrtek...

Zástupci nájemníků se sešli v Ústí nad Labem

Představitele Sdružení nájemníků z České republiky a z Drážďan přijala náměstkyně primátora Ústí nad Labem Zuzana Kailová.Delegaci Sdružení nájemníků z...

Haló noviny: Zákon o sociálním bydlení je nutný

V České republice je téma bydlení jako jednoho ze základních lidských práv významnou programovou prioritou politických stran a hnutí před následujícími...

Ostatní
Jak nejlépe a dostupně bydlet?

Z mnoha různých možností bydlení mi jde o zajištění této základní životní potřeby co nejlevněji, nejjednodušeji a na slušné úrovni. Tedy nikoli v jeskyni...

Setkání nájemníků MO SON-Ústecko

Dne 2.2.2011 se uskutečnila beseda s nájemníky bytů CPI, kterou pořádalo Sdružení nájemníků ČR (dále jen SON) na místní i republikové úrovni. Zúčastnilo...

Otevřený dopis konferenci SON o nájemném...

Vynechávám oslovení. Slovo Vážení bych použil, kdybych měl jistotu, že konference dospěje k závěru, že je nezbytně nutno do 1. července letošního roku...

Privatizace...

Jmenuji se Jaroslav Novák, je mi 40 let a jsem profesorem Pražské konservatoře (mimochodem nejprestižnější školy svého typu v Čechách, v jejímž představenstvu...

Nejčtenější / Nejnovější články

Rychlá navigace

Ke stažení

25.03.2014Prezentace - bytové spoluvlastnictví
17.02.2014Občanský zákoník 2014 - vybraná ustanovení
24.09.2013Nový občanský zákoník - Bytové spoluvlastnictví

Hlavní dokumenty

25.09.2013Zápis z jednání legislativně právní komise SON ČR 09/2013
24.09.2013Zápis z jednání legislativně právní komise SON ČR 08/2013
01.07.2013Zápis z jednání legislativně právní komise SON ČR 06/2013

reklama: Portál o bydlení

Aktuality

22.01.2014 | Odbory
Odbory nabízejí pomoc resortu průmyslu a obchodu

Praha - Kandidát na ministra průmyslu a obchodu Jan Mládek jednal v úterý, 22. 1. 2014, v Praze se zástupci představitelů průmyslových odborových svazů, sdruže...

Odkazy